Industriële dakrenovatie

Premies en subsidies voor industriële dakrenovaties

Ondernemingen die energiebesparende investeringen doen, kunnen rekenen op financiële steun van diverse instanties. Zo heeft u onder meer het recht op subsidies en premies als u een dakrenovatie laat uitvoeren aan uw industriële of agrarische gebouw. RW projects loodst u doorheen het aanbod en staat voor u klaar met gespecialiseerd advies.

Premies voor gevel- en dakrenovatie met dak- en buitenmuurisolatie

Het grootste deel van de warmte in een gebouw gaat verloren via het dak. Zowel voor de gezondheid van uw werknemers, voor de bescherming van uw materiaal als voor uw energieverbruik doet u er goed aan om uw dak en buitenmuren te isoleren. Via de netbeheerder Fluvius kunt u een premie bekomen als u investeert in een dakrenovatie met nieuwe dakisolatie en buitenmuurisolatie. De premie is geldig in gebouwen die vóór 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet.

Industriële dakrenovatie

Premie voor dakrenovatie met isolatie

De Vlaamse Overheid kent in 2022 ook een premie toe voor niet-woongebouwen die investeren in dak- of zoldervloerisolatie. De premie is van toepassing als u aangesloten bent op het elektriciteitsnetwerk vóór 1 januari 2006 en als u een omgevingsvergunning aanvroeg vóór 1 januari 2006 voor stedenbouwkundige handelingen. De premie is enkel beschikbaar voor gerenoveerde gebouwen, niet voor sloop- en herbouwprojecten. Bekijk nog meer voorwaarden om deze financiële ondersteuning te bemachtigen.

Industriële dakrenovatie
Industriële dakrenovatie
Industriële dakrenovatie
Industriële dakrenovatie

Investeringssteun

Ook Vlaamse Elia-klanten kunnen rekenen op investeringssteun bij maatregelen met het oog op energiebesparing. Vooraleer u de premie voor uw dakrenovatie aanvraagt, moet u een energiestudie (laten) uitvoeren. Na de goedkeuring van de aanvraag van Elia kunt u de energiebesparende maatregelen uitvoeren. Neem ook de andere voorwaarden door om in aanmerking te komen voor de investeringssteun.

Verhoogde investeringsaftrek

Wilt u een energiebesparende investering doen bij de oprichting of uitbreiding van uw onderneming? Dan kunt u een investeringsaftrek bekomen van de Federale Overheid. Zo krijgt u de mogelijkheid om uw belastbare winst te verminderen met een hogere investeringsaftrek. Surf naar de website van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en ontdek alle voorwaarden en investeringen die hiervoor in aanmerking komen.

Industriële dakrenovatie

Investeringssteun voor land- en tuinbouw

De Vlaamse Overheid stimuleert ook landbouwers via het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). U krijgt financiële steun als u inzet op:

  • een efficiënt gebruik van energie en water
  • een verbeterde luchtkwaliteit, door een reductie in de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en ammoniak
  • een verhoogde kwaliteit en weerbaarheid
Industriële dakrenovatie

Subsidies van de provinciale of lokale overheid

Bepaalde gemeente- of provinciebesturen bieden ook subsidies aan indien u energiebesparende investeringen wenst uit te voeren. Dit kan u navragen bij uw gemeente of provincie.

Industriële dakrenovatie

Heeft u nog vragen omtrent de premies voor een dakrenovatie?

Contacteer RW projects via mail, telefoon of het contactformulier.

Contacteer ons