Asbestverwijdering

Professionele asbestverwijdering in industrie en agro

Asbest werd vroeger massaal gebruikt voor de productie van heel wat toepassingen. De kans was groot dat dakbedekking, gevel- en vloerbekleding, wanden, vensterbanken enzovoort allemaal uit asbest vervaardigd waren. Hechtgebonden asbest vormt op zich geen probleem. Van zodra het asbest beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij die aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de mens. Reken op RW projects voor een industriële dakrenovatie of nieuwe gevelbekleding in combinatie met een veilige asbestverwijdering. We zijn gelegen te Zele en verwijderen asbest in West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

Asbestverwijdering: de wetgeving

De Vlaamse Regering heeft als doel om onze leefomgeving tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken. Asbesthoudend materiaal dat nog in goede staat is, mag aanwezig blijven. Beschadigde asbesttoepassingen die een risico vormen voor de gezondheid moeten verwijderd worden.

Dit krijgt vorm dankzij het actieplan Asbestafbouw, dat de Vlaamse Regering goedkeurde in 2018. Het formuleert maatregelen omtrent onder andere de asbestinventarisatie en de asbestverwijdering.

Ook voor de asbestverwijdering werden er maatregelen geformuleerd in het actieplan Asbestafbouw:

  • De meest risicovolle asbestmaterialen moeten tegen 2034 verwijderd zijn uit Vlaamse gebouwen.
  • Alle andere asbesthoudende materialen in slechte staat moeten verwijderd zijn tegen 2040.
Asbestverwijdering Avasco

Hoe kunt u asbest herkennen?

Als uw bedrijfsgebouw vóór 2001 gebouwd werd, kan het zijn dat er zich asbesthoudende materialen bevinden. Van zodra het dak of de gevel schade vertoont, kan dat risico’s met zich meebrengen voor u, uw werknemers en uw bezoekers. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk een dakrenovatie of gevelrenovatie met asbestverwijdering in te plannen.

Wilt u zelf controleren of u met asbest te maken heeft?

  • Bekijk het productiejaar
    Als het materiaal geproduceerd en geplaatst werd tussen 1945 en 2001, dan bestaat de kans dat u met asbest te maken heeft. Dak- of gevelbekleding die vervaardigd is uit kunstleien of golfplaten bevat altijd asbest. Als de leien of golfplaten geen asbest houden, dan zult u de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Techology) zien staan. Asbestvrije golfplaten kunt u ook herkennen aan een verstevigingsbandje.
  • Onderzoek de textuur
    Asbesthoudende plaatmaterialen kunt u herkennen aan de wafelstructuur, zoals een honingraat. Vaak ziet u ook witte vlekken of ‘asbestbloemen’ op het materiaal. Aanwezige asbestbundels zijn duidelijk zichtbaar op plaatsen waar het materiaal beschadigd is of waar het oppervlak verweerd is.
Asbestverwijdering

RW projects, erkende asbestverwijderaar

Blijkt er asbest aanwezig te zijn in uw dakbedekking of gevelbekleding of bent u het niet helemaal zeker? Vertrouw op onze vakmannen voor een inspectie en een veilige, professionele asbestverwijdering in uw industriële of agrarische gebouw. RW projects is een erkende asbestverwijderaar en houdt zich aan strikte veiligheidsprocedures. Onze werknemers volgen jaarlijkse opleidingen en beschikken over een attest ‘eenvoudige handelingen’.

Hoe we het asbest verwijderen

Voor de asbestverwijdering dragen we veiligheidskledij en gebruiken we gepast gereedschap dat geen stof veroorzaakt of asbest kan breken. We bergen al het asbesthoudende materiaal op in gespecialiseerde big bags. Die plaatsen we in containers die later opgehaald worden door een erkend asbestverwerkingsbedrijf.

Asbestverwijdering

De asbestverwerking

Van zodra het asbestmateriaal opgehaald en verwerkt is, ontvangt u van ons een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Daarop staan de plaats van herkomst en de afgifte. Op die manier kunt u bewijzen dat het asbestafval correct werd afgevoerd.

Asbestverwijdering

Asbest laten verwijderen: de premies en subsidies

De kostprijs om asbest te laten verwijderen, hangt af van het type en de staat van het asbest. Om de kosten te drukken, biedt de Vlaamse overheid premies en subsidies aan voor asbestsanering en voor de renovatie van uw dak. Neem gerust contact met ons op bij vragen omtrent de financiële bijdrage.

Asbestverwijdering

Vertrouw op RW projects voor een veilige, vakkundige asbestverwijdering

Contacteer ons via mail, telefoon of het contactformulier.

Contacteer ons